Ano ang Kuwentong-bayan?

Ano nga ba ang "kuwentong-bayan"?

Ang kuwentong-bayan ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay tungkol sa mga likhang-isip na kumakatawan sa mga uri ng sinanunang mamamayan at kanilang mga pamumuhay. Kadalasang maiuugnay ang mga kuwentong-bayan sa isang tiyak na pook ng isang lupain. Maaring maiugnay ang kuwentong-bayan sa alamat dahil katulad ng alamat, ang kuwentong-bayan ay nanantili lamang dahil sa pasalin-salin nito mula sa mga bibig ng mga tao. Ang alamat ay maari ding maging isang uri ng kuwentong-bayan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...